สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ปีการศึกษา 2555

ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้  ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

“เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด”

 

This entry was posted in ใบงาน. Bookmark the permalink.

16 Responses to สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ปีการศึกษา 2555

 1. ธีรยุทธ ปรีชา says:

  อาหารมีความจำเป็นสำหรับการเจริยญเติบโตของสิ่งมีชีวิตโดยเป็นวัสถุดิบสำหรับการสร้างเซลล์เเละเนื้อเยื้อที่เจริยญเติบโตเเละซ่อมเเซมเนื้อเยื้อที่สึกหรอในเเต่ละเซลล์นับล้านเซลล์จะตายลงเช่นเซลล์เม็ดเลือดเเดงเซลล์ผิวหนังบางครั้งอาจเกิดบาดเเผลในกรณีเหล่านี้ร่างกายจำเป็นต้องสร้างเซลล์มาทดเเทน

 2. ธีรยุทธ ปรีชา says:

  ร่างกายต้องใช้พลังงานในการเดิน กิน หรือทำสิ่งต่างๆพลังงานเหล่านี้ได้มาจากการเผาผลาญพลังงาน ที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำตาลและไขมัน โดยใช้ออกซิเจนจากอากาศ ที่เราหายใจเข้าไป เรียกว่า ปฏิกิริยาออกซิ เดชั่น การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดโมเลกุลที่ไม่เสถียร ซึ่งหลุดลอดมาจากไมโตคอนเด รีย(เป็นแหล่งสร้างพลังงานในเซลล์) ซึ่งเรียกว่า “ อนุมูลอิสระ”

 3. ธิดารัตน์ พรหมดนตรี says:

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต พืชสร้างอาหารเองได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนคนและสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้แต่ได้รับอาหารจากการกินพืชและสัตว์การรับประทานที่มีสารอาหารครบถ้วน ได้สัดส่วน เหมาะกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย จะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ปกติ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง และอาหารที่รับประทานควรที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตรายและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์

 4. สุภาภรณ์ พรหมทอง says:

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต พืชสร้างอาหารได้เองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนคนและสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ แต่ได้รับอาหารจากการกินพืชและสัตว์ การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ได้สัดส่วน เหมาะกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย จะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายเราทำงานได้ปกติ ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง และอาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตราย และการปนเปื้อนของจุลินทรี ( ความเห็นนี้ซ้ำกับคนอื่น ขอให้แก้ไขด้วย )

 5. กนกพร สังข์ทองด้วง says:

  ในการรับประทานอาหาร นอกจากจะต้องคำนึงถึงพลังงานที่ได้รับแล้ว ยังจำเป็นต้องเลือกรับประทานให้ได้สารอาหารครบทุกประเภท ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของแต่คนด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ อาหารที่รับประทานควร ปรุงแต่งอย่างถูกสุขอนามัย โดยในแต่ละกลุ่มก็ควรรับประทานเพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ รับประทานเป็นประจำ

 6. อัษฎาวุธ says:

  1.หลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตแปรรูป เช่น น้ำตาลขาว ข้าวขัดขาว เป็นต้น
  2.รับประทานอาหารสดและมาจากธรรมชาติ
  3.รับประทานคาร์โบไฮเดรตให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
  4.งดดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  5.รับประทานปลาที่มีไขมันปลาสูง
  6.หลีกเลี่ยงอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัว
  7.รับประทานโปรตีนทุกมื้อ โดยเฉพาะโปรตีนจากปลา

 7. เวณิเรศ says:

  ร่างกายคนเราในเซลล์ที่มีอายุไม่มากจะมีการสร้าสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นได้เองแต่ในเซลล์ที่มีอายุนานจะมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอ จึงเป็นผลให้เราชรา

  สารต้านอนุมูลอิสระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  •สารปกป้อง มีบทบาทในการทำลายโมเลกุลที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ
  •สารทำหน้าที่ในการขับสารพิษ เป็นตัวขับสารพิษประเภท Superoxide Dismutease ยับยั้งปฏิกิริยา เพื่อทำหน้าที่กำจัดสารก่อมะเร็ง
  •สารทำหน้าที่ขับสารพิษโดยอ้อม เป็นสารที่ร่างกายได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป มีบทบาทในการำจัดสารอนุมูลอิสระบางอย่างที่ต่อต้านสารต้านอนุมูลอิสระ
  อาหารที่อุดมไปด้วยเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระ คือ แร่ธาตุ ( สังกะสี

 8. ศิริลักษณ์ สุขแก้ว says:

  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและมีสารอาหารที่ครบ 5หมู่เราสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข ถ้าเป็นอาหารจากตลาดสด หรือซุปเปอร์มาเก็ต สังเกตจากสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย เพราะอาหารมีผลต่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโต เพราะร่างกายต้องการพลังงาน และวัตถุดิบสําหรับการสังเคราะห์สารต่างๆ ที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิด ควรเลือกกินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีวัตถุเจือปนหรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

 9. ในการรับประทานอาหาร นอกจากจะต้องคำนึงถึงพลังงานที่ได้รับแล้ว ยังจำเป็นต้องเลือกรับประทานให้ได้สารอาหารครบทุกประเภท ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของแต่คนด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ อาหารที่รับประทานควร ปรุงแต่งอย่างถูกสุขอนามัย โดยในแต่ละกลุ่มก็ควรรับประทานเพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ รับประทานเป็นประจำ ( ความเห็นนี้ซ้ำกับคนอื่น ขอให้แก้ไขด้วย )

 10. ธันยากร says:

  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและมีสารอาหารที่ครบ 5หมู่เราสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข ถ้าเป็นอาหารจากตลาดสด หรือซุปเปอร์มาเก็ต สังเกตจากสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย เพราะอาหารมีผลต่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโต เพราะร่างกายต้องการพลังงาน และวัตถุดิบสําหรับการสังเคราะห์สารต่างๆ ที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิด ควรเลือกกินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีวัตถุเจือปนหรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ( ความเห็นนี้ซ้ำกับคนอื่น ขอให้แก้ไขด้วย )

 11. การุณย์ มีสุข says:

  รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
  รับประทานข้าวเป็นอาหาร
  รับประทานพืชผักให้มากๆและกินผลไม้ให้เป็นประจำ
  รับประทานปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดไขมัน ไข่ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
  ดื่มน้ำให้เหมาะสมกับวัย
  รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด และรสเค็ม
  รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื่อน
  งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 12. อนุวัฒน์ says:

  สำหรับคนทั่วไปที่เล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย แบบเพื่อสุขภาพ ความบันเทิง หรือผ่อนคลาย อาจไม่ต้องซีเรียสเรื่องอาหารถือคติว่า “เล่นหนัก กินอิ่ม นอนสบาย” เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว
  แต่สำหรับบางคนที่ต้องการอะไรมากกว่านี้ คือเล่นหรือออกกำลังกายเพื่อหวังผลบางอย่าง เช่น ลดน้ำหนักตัว สร้างกล้ามเนื้อ อาจต้องสนใจเรื่องของอาหารมากขึ้นอีกนิด

 13. อนุวัฒน์ says:

  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและมีสารอาหารที่ครบ 5หมู่เราสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข ถ้าเป็นอาหารจากตลาดสด หรือซุปเปอร์มาเก็ต สังเกตจากสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย เพราะอาหารมีผลต่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโต เพราะร่างกายต้องการพลังงาน และวัตถุดิบสําหรับการสังเคราะห์สารต่างๆ ที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิด ( ความเห็นนี้ซ้ำกับคนอื่น ขอให้แก้ไขด้วย )

 14. ชาญณรงค์ จันทร์ศรี says:

  การกินอาหารหลายๆ ชนิด เพื่อให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารต่างๆ ครบ ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ ถ้ากินอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่ หรือกินอาหารซ้ำซากเพียงบางชนิดทุกวัน อาจทำให้ได้รับสารอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน น้ำ และยังมีสารอื่นๆ เช่น ใยอาหาร ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ตามปกติ ในอาหารแต่ละชนิดจะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ในปริมาณที่มากน้อยต่างกัน โดยไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะมีสารอาหารต่างๆ ครบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ

 15. ธนภัณ ชูนาค says:

  เราควรกินอาหารให้ควบทั้ง 3 มื้อ ได้แก่ เช้า กลางวัน เย็น และในแต่ละมื้อควรกินให้ตรงเวลา เพราะจะทำให้ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร และกินอาหารให้ครบทุกประเภท ในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย เช่น ข้าว แป้ง เนื้อ นม ไข่ ผัก และไม่ควรเลือกกินอาหารที่ชอบเท่านั้น เราไม่ควรกินอาหารที่มีสีจัด อาหารจำพวกของดอง และในแต่ละวันเราควรดื่มนํ้าวันละประมาณ 8 แกัว

 16. สุภาภรณ์ พรหมทอง says:

  เราควรรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการเพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆ ครบถ้วนตามที่ต้องการและหลีกเลี่ยงการสะสมของสารพิษจากการปนเปื้อนในอาหาร และในอาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตราย อาหารที่ปรุงควรเป็นอาหารที่ถูกหลักอนามัย

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>