• การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562
  • ENSO ประจำเดือนมีนาคม 2562
  • สภาวะอากาศเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2562
  • ปรากฏการณ์ ENSO กุมภาพันธ์ 2562