• การติดตามปรากฎการณ์ ENSO
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2563
  • ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
  • ENSO_Feb20
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึง เมษายน พ.ศ.2563