• เหตุการณ์ทางภูมิอากาศที่สำคัญในปี 2560
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑
  • สภาพภูมิอากาศโลกปี 2017
  • สภาวะอากาศช่วงอุทกภัยภาคใต้ พฤศจิกายน 2560
  • การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐