• การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2562
  • ENSO_July2019
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2562
  • ติดตามสถานการณ์ เอลนีโญ มิถุนายน 2562
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ.2562