• ติดตามสถานการณ์ เอลนีโญ มิถุนายน 2562
  • การติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ.2562
  • สำนักงานสภาพอากาศของสหประชาชาติยืนยันว่าโลกร้อนเป็นประวัติการณ์
  • ENSO May 2019_update
  • ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562