• พายุ "เหล่งเหลง" (Lingling) วันที่ 19 ม.ค. 57 เวลา 13:00 น.
  • พายุ "เหล่งเหลง" (Lingling) วันที่ 19 ม.ค. 57 เวลา 07:00 น.
  • พายุ "เหล่งเหลง" (Lingling) วันที่ 19 ม.ค. 57 เวลา 01:00 น.