เรื่องน่ารู้กับอุตุนิยมวิทยา

ร่องความกดอากาศต่ำ(Low pressure trough)
เป็นบริเวณที่ลมจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มาพากัน
เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงเป็นแนวยาว
คุณสมบัติเด่น คือบริเวณที่ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน
จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยมวลอากาศอุ่นลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน
มีกระแสลมใกล้เคียงพัดเข้าหาบริเวณความกดอากาศต่ำ
เกิดเมฆก่อตัวในแนวตั้ง มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง
ร่องนี้มีความยาวหลายร้อยกิโลเมตร ทอดยาวจากทิศตะวันตก
ไปตะวันออกและอาจมีความกว้างมากกว่าร้อยกิโลเมตรในแนวเหนือใต้
ร่องยิ่งแคบก็ยิ่งมีความรุ่นแรงมาก โดยจะมีฝนตกหนักมาก
มีฟ้าคะนองรุนแรงเป็นเวลานานติดต่อกัน
ถ้าร่องนี้พาดผ่านอยู่บริเวณใดหลายวันก็จะทำให้เกิด
ฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันจนเกิดน้ำได้ร่องความกดอากาศต่ำ
จะเลื่อนขึ้น,ลงช้าๆ ไปทางเหนือใต้ตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์
โดยจะช้ากว่าแนวโคจรของดวงอาทิตย์ประมาณ 1 เดือน
ในเดือนพฤษภาคมร่องความกดอากาศต่ำ จะพาดผ่านภาคใต้
ของประเทศไทยและจะเลื่อนขึ้นไปทางเหนือเป็นลำดับ
ประมาณกลางเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม
ร่องนี้จะเลื่อนขึ้นพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ทำให้เกิด
ฝนทิ้งช่วงในประเทศไทยแล้วจะเลื่อนลงมาพาดผ่าน ประเทศไทยอีกครั้ง
ประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือกันยายน
ต่อจากนั้นก็จะเลื่อนลงทางใต้ตามลำดับ
ประมาณเดือนตุลาคมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและเลื่อนลงมาทางใต้เรื่อยๆ